• Opdrachtgever:
  • Gemeente Amsterdam
  • Project:
  • Vormgeving Amsterdamse Aanpak Ernstige Woningvervuiling

Vormgeving van het beeldmerk en handboek Amsterdamse Aanpak Ernstige Woningvervuiling.

www.amsterdam.nl/sociaaldomein