• Opdrachtgever:
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Project:
  • Collectieplan 2019-2022

Het Collectieplan 2019-2022 is een leidraad voor de museumwereld hoe om te gaan met hun kunstcollecties. Vormgeving van publicatie in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.