• Opdrachtgever:
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Project:
  • IJselmeerbiografie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De 4 cultuurhistorische IJsselmeerbiografieën geven een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied. Vormgeving van deze 4 publicaties in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

www.cultureelerfgoed.nl/publicaties